Favoriti
Favoriti

Novosti

pozovi
pošalji E-mail

KUPOVINA PRVOG STANA

I POVRAĆAJ PDV-A

Veliki broj građana Srbije nema rešeno stambeno pitanje, a kupovina stana predstavlja jednu od najvažnijih, ali i najstresnijih odluka. Iz tog razloga, neophodno je da se na vreme informišite o tome šta vas čeka ukoliko planirate potragu za novim krovom nad glavom.

Da ne biste došli u neprijatnu situaciju, važno je da se na vreme upoznate sa načinom na koji funkcioniše tržište, ali i šta vas sve čeka na putu do kupovine stana 

TRŽIŠTE DIKTIRA CENU NEKRETNINE

Cena nekretnine uvek je određena tržištem. Osnovna stvar je da saznate sve o dodatnim troškovima prilikom kupovine, kako kasnije ne biste imali problema.

Kada kupujete stan, neki od dodatnih troškova koje vam mogu obračunati su obaveza plaćanja takse kod notara, porez na prenos apsolutnih prava, kao i provizija banke u slučaju novčane transakcije. Najvažnije je da se o svemu blagovremeno posavetujte sa svojim bankarom.

Ukoliko nemate vremena ni živaca da višenedeljno prevaljujete put od advokata do notara, preko nadležnih institucija i nazad, postoji savršeno rešenje – vodeća konsultantska kuća u Srbiji, CBS International, putem svog projekta CBS Home, kreirala je posebnu pomoć u vidu Premium usluga. Jedna od njih je podrška advokata prilikom kupovine stana. CBS Home sa svojim pravnim timom umnogome će olakšati proceduru dolaska do savršenog mesta za život i to izvršenjem provere svih pravnih podataka, od samog investitora, prodavca, prethodnog vlasnika nepokretnosti, pa sve do krajnje realizacije i tumačenja ugovorenih i predugovorenih odredbi. Bitno je da svaki klijent bude upoznat sa istorijatom vlasništva i pravnim sledom u katastru nepokretnosti.

POVRAĆAJ PDV-A PRILIKOM KUPOVINE STANA 

Kada kupujete nekretninu, u zavisnosti od toga da li kupujete stan u izgradnji ili stan koji je već prometovan, očekuje vas plaćanje poreza – porez na dodatu vrednost i porez na prenos apsolutnih prava. Na povraćaj PDV-a imate pravo ukoliko kupujete stan u izgradnji i   ispunjavate nekoliko važnih uslova. Najbitnije je da ste prvi put postali vlasnik nekretnine, da ste punoletni državljanin Srbije sa prebivalištem na toj teritoriji, da od 1. jula 2006. do dana overe ugovora o kupoprodaji, na osnovu kojeg stičete prvi stan, niste imali u svojini ili u susvojini nekretninu na teritoriji Srbije. Konačno, važno je i da je ugovorena cena stana sa PDV-om u potpunosti isplaćena prodavcu, tačnije da ste isključivo na račun investitora uplatili novac.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA REFUNDACIJU PDV-A

Zahtev za refundaciju PDV-a podnosi se nadležnoj filijali Poreske uprave na čijem se službenom području nalazi sedište prodavca. Tom prilikom je potrebno priložiti sledeću dokumentaciju:

 • Zahtev kupca prvog stana za refundaciju (RFN obrazac). Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave,
 • Izjavu kupca da kupuje prvi stan – (IKPS PDV obrazac). Ovaj obrazac možete preuzeti sa internet sajta Poreske uprave i morate ga overiti kod notara,
 • Ugovor o prodaji nepokretnosti (original ili overena fotokopija),
 • Konačni račun prodavca u kome je iskazan PDV (original),
 • Potvrdu prodavca da je ugovorena cena sa PDV-om u potpunosti isplaćena (original),
 • Dokaz da je ugovorena cena u celosti isplaćena na račun prodavca (kopija naloga za prenos, izvod ili potvrda banke o prenosu sredstava na račun prodavca ili izvod sa tekućeg računa prodavca),
 • Izvod iz matične knjige rođenih za kupca (original),
 • Uverenje o državljanstvu za kupca (original)
 • Lična karta kupca,
 • Uverenje o prebivalištu kupca počev od 01. jula 2006. koje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a,
 • Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da kupac nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. Ukoliko je kupac imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština
 • Fotokopiju građevinske dozvole, upotrebne dozvole ili rešenja o legalizaciji (ozakonjenju). Ukoliko je više investitora, potrebno je priložiti i ugovor o zajedničkoj izgradnji ili ugovor o fizičkoj deobi,
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa kupca.
 • Dokumentacija potrebna za podnošenje zahteva za refundaciju za članove porodičnog domaćinstva:
 • Dokument kojim se potvrđuje da je fizičko lice za koje kupac prvog stana zahteva refundaciju PDV-a član porodičnog domaćinstva kupca prvog stana (za dete – izvod iz matične knjige rođenih, za supružnika – izvod iz matične knjige rođenih i izvod iz matične knjige venčanih, za roditelje izvod iz matične knjige rođenih),
 • Uverenje o državljanstvu (original),
 • Uverenje o prebivalištu člana porodičnog domaćinstva, počev od 01. jula 2006. Ovo uverenje se izdaje u Ministarstvu unutrašnjih poslova u ulici Ljermontova broj 12a,
 • Uverenje nadležnog odeljenja Uprave javnih prihoda da član porodičnog domaćinstva nije obveznik poreza na imovinu fizičkih lica počev od 01. jula 2006. Ukoliko je član porodičnog domaćinstva imao prijavljeno prebivalište na teritoriji različitih opština, ovo uvernje mora pribaviti od svih opština.

Nadležni poreski organ, nakon kontrole ispunjenosti uslova za ostvarivanje prava na refundaciju PDV-a, rešenjem odlučuje o zahtevu u roku od 30 dana od dana podnošenja zahteva, a u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja vrši refundaciju PDV-a.

CBS Home je usluga po tvojoj meri

Naša misija i želja su da klijentima pružimo najbolje rešenje,

prilikom odabira nekretnine i opremanje stana.

Pozovite nas
Pošaljite e-mail
Zakažite termin

Projekti koje preporučujemo

2023-01-30T00:09:02+00:00
Go to Top